Equipo

Unha das cuestións recurrentes que me preguntan é: ¿cal é o equipo de goberno?

Conformarei o equipo cando saia elexido polas seguintes razóns:

  • Porque creo na desprofesionalización dos vicerreitorados, e non na politización dos/as vicerreitores/as e a súa perpetuación (incompatible co desenrolo da súa carreira académica)
  • Renovación de vicerreitores ao longo da lexislatura, de modo que ocupen os diferentes vicerreitorados bos xestores de TODOS os centros, sexa cal sexa o seu grupo universitario
  • Porque quero un equipo que non deixe sen representación a calquera membro capaz da comunidade universitaria, incluídos aqueles que non me outorguen a súa confianza