Inicio da campaña electoral e presentación do programa

As 12:30 Fernando Martínez empezou a campaña electoral na Escola de Camiños, Canais e Portos na que desvelou o seu programa.